OUR GAMESROOM

Nad Biebrzą bataliony i kaczeńce

Stada batalionów pojawiły się na rozlewiskach Biebrzy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Znacznie wcześniej niż zwykle zakwitły też kaczeńce. Woda na rozlewiskach zaczęła opadać.

Bataliony są symbolem Biebrzańskiego parku Narodowego (fot. arch.)

Nad Biebrzą rozlewiska są coraz płytsze, na bagna z zimowych leśnych ostoi wyszły właśnie łosie. – Apogeum kwitnienia kaczeńców powinno w tym roku wypaść na połowę kwietnia – informuje w „Aktualnościach znad Biebrzy” Katarzyna Ramotowska.

Od kilku dni nad Biebrzą widać duże stada batalionów. Ten ptak jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Za kilka tygodni zaczną się widowiskowe gody tych ptaków. Bataliony w trakcie godów stroszą swoje pióra, które w okolicach głowy tworzą specyficzny kołnierz.

Gody zaczęły też żaby moczarowe. Wydawane przez nie odgłosy przypominają bulgot i dają wrażenie jakby bagna się „gotowały” – wyjaśnia Ramotowska.

Znad Biebrzy odleciała już natomiast większość gęsi, które od kilku tygodni zatrzymywały się tu masowo na odpoczynek na przelotach.

Biebrzański Park Narodowy chroni największe obszary bagienne w Europie.
(PAP)
msies

ze str. http://ww6.tvp.pl/1875,20070330479321.strona

Królestwo ptaków nad Biebrzą

Łany kwitnących kaczeńców na podmokłych łąkach, przeprawy przez bagno po kolana w wodzie, a także podglądanie różnych ptaków w Biebrzańskim Parku Narodowym (podlaskie) przyciągają w maju na największe w Europie tereny bagienne tysiące turystów. Wiosną rozlewiska Biebrzy są najpiękniejsze. To dobry czas np. na podglądanie tokujących batalionów.
Ten prawdziwy ptasi spektakl trwa zaledwie 2 tygodnie. Gody batalionów są bardzo widowiskowe. Samce stroszą pióra, które na szyi tworzą swego rodzaju kołnierz. Batalion jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego.W nadbiebrzańskich kwaterach trudno o wolne miejsca. "Turystów jest nawet trzy razy więcej niż przed rokiem o tej porze" - informuje jedna z organizatorek turystyki nad Biebrzą Katarzyna Ramotowska.

"Ludzie przyjeżdżają do nas, żeby wyprawić się na podpatrywanie ptaków, podglądać łosie, brodzić w bagnie, popływać kajakiem" - dodaje Ramotowska.

Gratką może być podpatrzenie wodniczki. Te małe, podobne do wróbla ptaszki, są największą atrakcją dla miłośników ptaków i Biebrzy. Na początku maja wodniczki wracają nad Biebrzę z zimowisk.

_____________________
Autor: Izabela Próchnicka
Źródło: Nauka w Polsce

Formy ochrony przyrody w Polsce.
1. Parki Narodowe, 2. Parki Krajobrazowe, 3. Rezerwaty przyrody, 4. Pomniki przyrody, 5. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 6. Obszary chronionego krajobrazu, 7. Użytki ekologiczne - fragmenty ekosystemów, 8. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 9. Stanowiska dokumentacyjne

Czerwona Księga to :
Rejestr zagrożonego życia. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt i rośliń wraz z ich dokładnych opisem i mapami, rozmieszczenia. Okleśla stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkośc ich występowania orzaz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Najmniejszym Parkiem Narodowym jest : Ojcowski PN
Najwiekszym PN jest; Biebrzański PN
Najmlodszym PN jest ,, Ujście Warty"
Najstarszym PN jest : Białowieski PN

Kozica symbol Tatrzańskiego PN
Bóbr symbol Wigierskiego PN
Łoś symbol Kampinowskiego PN
Ryś Bieszczadzkiego PN
Salamandra plamista - Gorczańskiego PN


Rok 2008 został ogłoszony „Rokiem motyli” w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pracownicy parku chcą w ten sposób pokazać, że nie tylko tradycyjnie kojarzone z Biebrzą ptaki czy łosie, mogą być jej symbolem.

W związku z obchodami „roku motyli” tym owadom poświęcona będzie konferencja popularno-naukowa, konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół gmin biebrzańskich, wystawa fotograficzna i ekspozycja muzealna; w połowie roku zostanie też wydany przewodnik „Motyle Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

Teren Biebrzańskiego Parku Narodowego jest unikatowy pod względem występowania motyli. Zagęszczenie osobników należących do bardziej popularnych gatunków jest tu często większe niż w innych rejonach kraju, a pojedyncze gatunki mają w okolicach rzeki Biebrzy jedyne siedlisko w Polsce – podkreślił entomolog z parku dr Krzysztof Frąckiel.
W ciągu 10 lat prowadzenia badań na chronionym obszarze Biebrzy naukowcom udało się oznaczyć 99 spośród 159 gatunków motyli dziennych występujących w Polsce.

Jednym z nich jest motyl nocny – wstęgówka bagienna (Catocala pacta) objęty w Polsce ochroną gatunkową. Motyl ten, zdaniem Frąckiela, od 50 lat nie został znaleziony na innym obszarze Polski i chroniony teren Biebrzy jest jedynym miejscem jego występowania w naszym kraju. Jest to motyl typowo bagienny, bytujący na wierzbie, o szarych przednich skrzydłach, którymi w dzień zakrywa tylne, jaskrawoczerwone skrzydła.

Pod względem badania motyli tereny Biebrzy długo były „białą plamą”. Po II wojnie światowej entomolodzy prowadzili badania głównie na południu i zachodzie kraju. Na wschodzie zajmowali się głównie Puszczą Białowieską, która już wtedy była znanym obszarem przyrodniczym i pod względem występowania motyli jest najlepiej przebadanym terenem na wschodzie kraju. (PAP)

Źródło