OUR GAMESROOM


jak powinien być podzielony sprzęt zasadniczy (pojazdy) na grupy eksploatacyjne
Tę sprawę reguluje rozkaz organizacyjny dowódcy jednostki dot. m. in. podziału sprzętu na grupy eksploatacyjne, który winien być opracowany do 30 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego (Paragraf 36 Przepisów o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo - samochodowej, sygn. Panc. - Sam. 578/91). Zapisy rozkazu znajdują odzwierciedlenie w Planach Eksploatacji u odpowiednich szefów służb (par. 69 ww. Przepisów).
Pozdrawiam R

Falkon007 ma ( niestety) rację.
,,Tymczasowe zasady przechowywania UiSW", które miały stanowić II tom instrukcji "Zasady eksploatacji UiSW" nigdy nie zostały wydane i oficjalnie wprowadzone w życie (podobnie jak ww. instrukcja). Mogą być wykorzystywane co najwyżej jako poradnik, zresztą jako takie były udostępniane w jednostkach ( w wersji elektronicznej) przez autora, jednego z twórców systemu przechowywanie UiSW z wykorzystaniem metod dynamicznego osuszania w SZ, byłego już oficera Zarżadu XV SG WP i DWLąd. ( technicy w jednostakch na pewno dobrze znają ppłk M.P.)
Aktualnie jedynymi dokumentami normatywnymi w tym zakresie są:
„Tymczasowe!!! zintegrowane zasady eksploatacji UiSW” - rozdział VIII ](z 1993 roku!!) [/b]oraz „Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołg-sam” – sygn. Panc /Sam 578 /91 - zał.12.
W jednostkach byłego 1 KZ być może funkcjonuje poradnik "Zasady eksploatacji UISW ....." opracowany w 2003r przez Wydział Techniczny 1KZ i przesłany do podległych jednostek, w którym podjęto próbę, zebrania i przedstawienia wykładni obowiązujących przepisów w zakresie eksploatacji UISW, w tym zasad przechowywania UiSW grupy " K" i sprzętu ZW.
Pozdrawiam
Waldit

Jeśli ktoś byłby zainteresowany elektroniczną wersją wspomnianych „Przepisów o gospodarowaniu mieniem służby czołg-sam” – sygn. Panc /Sam 578 /91, mogę podrzucić czy to na maila czy, za zgodą TGTW, umieścić na Forum. Pozdrawiam


Dzięki uprzejmości Ozzy'ego załączam „Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołg-sam” – sygn. Panc /Sam 578 /91.